Privacy Statement

Algemeen

Dit is de privacy- en cookiebeleid van Fijne Voetzorg, gevestigd op Kastanjelaan 22 te Nieuwkoop. Fijne Voetzorg is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen. Fijne Voetzorg kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

Fijne Voetzorg maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u www.fijnevoetzorg.nl of andere gerelateerde domeinnamen van Fijne Voetzorg bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens, zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft, de laatste internetpagina die u heeft bezocht voordat u op de website kwam en de pagina’s die u binnen de website bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als u een formulier invult. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam;
  • E-mailadres;
  • Eventuele andere contactgegevens, indien nodig.

Bent u jonger dan 16 jaar?

Bent u jonger dan 16 jaar, dan mag u slechts persoonsgegevens aan Fijne Voetzorg verstrekken met toestemming van één van uw ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacy- en cookie beleid heeft gelezen. Als u er van overtuigd bent, dat Fijne Voetzorg zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op via Fijnevoetzorg@gmail.com, zodat de betreffende informatie kan worden verwijderd.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons heeft verstrekt, worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. De website www.fijnevoetzorg.nl houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u exact gebruikt, maar wel hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die u actief aan Fijne Voetzorg verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om contact met u te onderhouden over of in het kader van de website en onze diensten;
  • om u op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
  • om fraude en misbruik te voorkomen.

Ontvangers

Fijne voetzorg zal uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. Onze werknemers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In sommige gevallen kunt u via onze website doorlinken naar websites van derden. Fijne Voetzorg is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Fijne Voetzorg niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie-cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

Fijne Voetzorg maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie vind uw bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Zoals vermeld kunt u uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Houdt u er wel rekening mee, dat u dan mogelijk dus niet van alle onderdelen van de website gebruik kunt maken.

Indexering door zoekmachines

Alle gegevens die u verzendt via een formulier worden niet door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Deze gegevens worden volgens de gebruikelijke en anders wettelijke bewaartermijn bewaard.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kunt u een gespecificeerd verzoek tot Fijne Voetzorg richten om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u het een mail sturen aan Fijnevoetzorg@gmail.com.

Fijne Voetzorg zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Fijne Voetzorg de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Fijne Voetzorg stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Fijne Voetzorg de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Fijne Voetzorg de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Fijne Voetzorg niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Fijne Voetzorg u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt in dat geval opgeschort totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over ons privacy- en cookiebeleid kunt u contact opnemen per telefoon of stuur een e-mail naar Fijnevoetzorg@gmail.com. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 augustus 2020.